Wist u dat:

05-03-2019
Open Huis 20 maart!!
De week van 18 maart is het de Week van het Openbaar Onderwijs. Om dat te vieren organiseren wij op woensdag 20 maart  een Open Huis. Van 8.45 tot 12.00 uur staan de schooldeuren wijd open voor iedereen die een kijkje wilt komen nemen. Naast het bijwonen van een "gewone" les, zijn er ook specifieke en kenmerkende Toonladderlessen te volgen. Een leesles in groep 3, kringactiviteit in de kleutergroepen, rekenen met tablet in groep 6, een Engelse les, een muziekles......te veel om op te noemen. Kom gerust die ochtend langs en ervaar zelf hoe leuk het bij ons op De Toonladder-Zuilenstein is!  

04-03-2019
Staking in het Onderwijs
Op vrijdag 15 maart zal onze school gesloten zijn in verband met de grote landelijke onderwijsstaking! Ook wij willen hiermee laten zien dat het basisonderwijs meer verdient, zodat nu en óók in de toekomst je kind dat onderwijs krijgt wat het nodig heeft.


02-02-2018
Verzuim
Vandaag kwam in het nieuws dat de leerplichtambtenaar steviger gaat toezien op het zogenaamde "luxe verzuim". Dat zijn de dagen waarop kinderen niet op school zijn vanwege het feit dat het gezin eerder op vakantie gaat dan binnen de vastgestelde vakantiedagen, om zo files te kunnen ontwijken of om goedkoper te kunnen reizen. Dit toezicht bestond al, maar wordt nu aangescherpt. De leerplichtambtenaar mag eerder optreden en de bedoeling is ook dat deze zelf boetes mag opleggen (in de huidige situatie dient dat door een rechtbank te worden opgelegd). In ieder goed om te weten! 

06-09-2017
Staking?
Vandaag stond in het nieuws dat de Onderwijsbonden donderdag 5 oktober hebben uitgeroepen tot stakingsdag voor leerkrachten in het basisonderwijs. Deze actie is een vervolg op de 1-uurs-staking in juni. Met de aangekondigde nieuwe actie willen de bonden het (nieuwe) kabinet er van doordringen dat de salariëring van het onderwijzend personeel omhoog en de werkdruk omlaag moet.


21-08-2017
Start nieuwe schooljaar
Vanochtend is met het doorknippen van het lint door Mila en Rosalie het schooljaar 2017-2018 officieel geopend! Vervolgens liepen alle kinderen samen met hun ouders het nieuwe schooljaar binnen. Iedereen is weer terug en zo kunnen we er  samen met elkaar weer een mooi schooljaar van maken! 

11-04-2017

Keurmerk…..
Onze school heeft op dinsdag 11 april het Keurmerk Opleidingsschool gekregen. Dit keurmerk ontvangen scholen als de begeleiding van (Pabo)studenten zichtbaar van een hoge kwaliteit is. Al een flink aantal jaren ontvangen en begeleiden wij stagiaires van diverse opleidingen. Dat doen we met veel plezier; het is toch in ieders belang te laten zien dat het beroep van leerkracht ook absoluut zijn charmes heeft……
De Hogeschool Utrecht stelt kwalitatief hoge eisen aan scholen die hun studenten begeleiden. Logisch ook, het onderwijs vraagt immers om goed opgeleid personeel. Alleen scholen die aan die opleidingseisen voldoen, mogen in de toekomst stagiaires van de Pabo gaan begeleiden.
Een commissie heeft op 11 april geconstateerd dat wij begeleiding van stagiaires hoog op de toonladder hebben staan en dat wij hierbij ook dat nét een toontje hoger weten te geven. Vandaar dat wij ons nu mogen rekenen tot Keurmerkschool!
Een mooi compliment voor al het werk wat het team verzet om stagiaires naast een prettige ook een goede leerperiode te bieden.


06-03-2017
Dyslexie
De laatste tijd is er in de media weer veel aandacht geweest voor dyslexie. Uit de berichtgeving blijkt een grote zorg over het aantal kinderen met dyslexie in het basisonderwijs. Dit aantal zou groter zijn dan volgens de statistieken mogelijk is. Dat roept de vraag op of er wel een duidelijke scheiding wordt gemaakt tussen kinderen met leesproblemen en kinderen met (daadwerkelijk) dyslexie. Deze laatste vorm van leesproblemen is voor een kind (en ook voor een volwassene) veel ingrijpender. Deskundigen geven dan ook aan om voorzichtigheid te betrachten met het stellen van de diagnose dyslexie. Maar dat neemt niet weg dat er nog steeds een aantal kinderen kampt met problemen bij het lezen en (daaruit voortvloeiend) spelling. Dyslexie is niet echt te voorkomen; het komt voort uit een andere aanleg van het taalgebied in de hersenen. Toch bestaat er een (eenvoudige) remedie om leesproblemen te voorkomen en de gevolgen van dyslexie te verminderen: héééél vééél lezen!! In dit geval is het spreekwoord "Oefening baart kunst..." best van toepassing. Op school wordt er (zeker in de lagere groepen) veel tijd besteed aan het leren lezen, maar dat is niet genoeg. Het is ook goed om je kind thuis te stimuleren veel te lezen, zeker in deze tijd waarin tablets en spelcomputers meer tijd en aandacht van kinderen krijgen. Lees vooral samen met je kind; dat stimuleert en geeft ook een quality-time-moment. Door zowel op school als thuis veel tijd te besteden aan het lezen, zijn we met elkaar bezig om mogelijke leesproblemen (en veel frustratie bij je kind) te voorkomen of te beperken.
En vergeet niet: (boeken) lezen is en blijft ook gewoon echt heel leuk!


30-01-2017
Werkdruk in het onderwijs niet verminderd
Ondanks alle (CAO) maatregelen blijft de werkdruk in het onderwijs onverminderd hoog. Met het oog op de komende verkiezingen in maart, roeren  weer vele partijen dit onderwerp aan. De ABOP (Algemene Bond voor Onderwijzend Personeel) heeft als één der eersten aan de (school)bel getrokken. Uit onderzoek is gebleken dat een fulltime leerkracht in het basisonderwijs structureel (fors) overwerkt mede door de hoge administratieve last waar veel uren in gaat zitten. De bond pleit dan ook o.a. voor méér (ondersteunende) banen, minder lesuren en verkleining van de gemiddelde klasengrootte..... De vraag blijft natuurlijk of de politiek dit pleidooi kan en wilt oppakken.

21-12-2016
Bijna Kerst
En dan is het ook meteen vakantie. Twee heerlijke weken, maar ook om even bij te komen van alle feestelijkheden. Wij wensern iedereen hele fijne feestdagen en een fantastisch mooi 2017!

14-11-2016
Lampionnenoptocht
De organisatoren van de Kerstmarkt-Nieuwegein houden op vrijdag 16 december een (gratis) lampionnenoptocht voor alle kinderen van Nieuwegein. Deelnemers kunnen zich vanaf 18.30 uur verzamelen op Haagstede P. West. Daar ontvangen zij hun lampion. Om 18.45 uur start de optocht en de verwachting is dat deze tot 19.00 uur duurt.

10-11-2016
Controle fietsverlichting
Nu de dagen korter worden is het van groot belang dat je goed verlicht de weg opgaat. Daarom voeren we woensdag 16 november een lichtcontrole uit voor de fietsen van de leerlingen van groep 6, 7 en 8. Dit gebeurt 's ochtends onder schooltijd. Als alles in orde is, krijgt de fiets het predikaart 'goedgekeurd' en wordt je kind ook in het donker goed gezien! De fietscontrole is een initiatief van de ANWB.

19-09-2016
Roefelen
Op woensdag 5 oktober gaat er iets bijzonders gebeuren in Nieuwegein. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 mogen dan gaan roefelen! Roefelen is het snuffelen aan beroepen. Die middag zetten tientallen bedrijven in Nieuwegein hun deuren wijd open om basisschoolleerlingen kennis te laten maken met hun werk. Meedoen aan deze roefeldag is gratis. Wel dienen de kinderen zich in groepjes van 4 aan te melden mét een volwassene als begeleider. Meer weten? Ga naar www.roefeldag-nieuwegein.nl voor meer informatie. 

16-09-2016
Nieuw mailadres
Vanaf nu is het mailadres detoonladder@planet.nl niet meer in de lucht. Mocht u iets te melden of te vragen hebben dan zijn wij te bereiken op het volgende (nieuwe) mailadres: directie.zuilenstein@detoonladder.nl 

07-09-2016
Financiele ondersteuning is mogelijk
Stichting Leergeld is in Nieuwegein de organisatie die gezinnen die het minder makkelijk hebben, financieel bijspringt. De organisatie richt zich met name op bijdragen in de kosten voor sport- en schoolactiviteiten voor kinderen. Meer weten: ga naar de website http://www.leergeld.nl/locaties/Nieuwegein.

05-07-2016
Tablets
Nog even en de tablets kunnen ook weer aan een welverdiende vakantie beginnen. In Nederland maken 149.798 leerlingen op 2103 scholen gemiddeld zo'n 6,5 miljoen oefeningen per dag op de tablets.

04-07-2016
VakantieBieb-app
Het is bijna zomervakantie.  Uit het onderzoek 'Kansrijk Onderwijs' van het Centraal Plan Bureau is gebleken dat kinderen die tijdens de zomervakantie niet lezen 1 à 2 AVI-niveaus terugvallen. Dit wordt 'zomerverval' of 'zomerdip' genoemd. Het is dus belangrijk om ook in de zomervakantie te blijven lezen! Of je nu op vakantie gaat of thuis blijft, in de VakantieBieb-app vind je een leuk en gratis leespakket voor het hele gezin. Naast jeugdboeken vind je ook boeken voor volwassenen in de app. Laat de vakantie dus maar beginnen. Download de VakantieBieb direct op je tablet of mobiel

30-06-2016
Website wordt aangepast
Op de website zoals u die nu te zien krijgt, is na de zomervakantie alleen nog informatie over de locatie Zuilenstein te vinden. Locatie Galecop gaat een eigen website ontwikkelen, net zoals bij het Twitter account kiezen we voor nog meer duidelijkheid. We willen het op die manier voor leerlingen, ouders en bezoekers zo overzichtelijk mogelijk maken. Dus voortaan vindt u hier alleen nieuws van locatie Zuilenstein.

28-06-2016
Wisselmiddag
Vanmiddag zijn alle kinderen op bezoek geweest bij hun nieuwe groep en hun nieuwe leerkracht. Zo zijn ze al een beetje voorbereid op het komende schooljaar. Zie ook onze Twitter pagina van de Toonladder.

07-06-2016
Bruikbare tips
Wat doe je als opvoeden even moeilijk wordt? Wat als gepest wordt? Wat als je nog meer vragen over de opvoeding van je kind hebt?
Ouders kunnen nu  betrouwbare opvoedinformatie vinden op de website van GGD regio Utrecht.
 
06-06-2016
Mobiele website
Sinds vandaag is het ook mogelijk om deze website op een mobiel te bekijken. Het eerste begin is er; helaas nog niet helemaal perfect. We blijven er aan werken. Het beste resultaat krijgt u als u de telefoon een kwart slag kantelt; dus in de breedte bekijken.

02-06-2016
Dag van de Techniek
1001 technische uitdagingen! Een doe-dag voor kinderen en ouders. Houd je van een technische uitdaging? Kom dan naar de Dag van de Techniek op zaterdag 11 juni 2016! Van 11.00-15.00 uur mag je zelf - binnen en buiten - de leukste dingen doen. Maak je eigen website, leg een prachtig straatje, bedien een minigraver of word DJ! De geïnteresseerde kinderen krijgen deze brief mee.
Op deze dag kan je samen met je familie zien hoe leuk en divers een beroep in de technische branche is. Kom het beleven! Of kijk op de site voor het hele programma.

31-05-2016
Een stevige start voor aankomende brugklassers!
Een intensieve driedaagse training voor aankomende brugklassers die moeilijkheden ervaren in het contact en het omgaan met anderen. Het accent in deze training ligt op het vergroten van zelfvertrouwen en het verbeteren van sociale en assertieve vaardigheden, zodat de kinderen met meer plezier naar de nieuwe school gaan. Voor meer informatie, klik dan hier.

14-03-2016
Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)
In het kader van de Jeugdwet is per 1 januari 2015 de gemeente verantwoordelijk voor de toeleiding naar het vergoede EED-traject. Enkelvoudig betekent dat het kind naast de dyslexie geen ggzstoornis, beperking of andere taal- of leerstoornissen heeft die belemmerend is voor dyslexieonderzoek en/of -behandeling (comorbiditeit)
De scholen zijn vanaf 1 januari 2016 zelfs verplicht om bij vermoeden van EED een compleet dossier aan te leveren. Ook voor ouders bestaat er een intakelijst. Zie voor dossier en intakelijst de volgende website.

10-03-2016
Leerlingen naar huis? 
Leerlingen naar huis door tekort aan leraren?
De komende jaren worden basisschoolleerlingen vaker naar huis gestuurd, omdat er geen leerkracht beschikbaar is. Dat voorspellen basisschooldirecteuren en medewerkers van de invalpool.
Lees hier het hele artikel.

07-03-2016
ToonTalent
Na een ongemeen spannende finaleronde van de Talenten van de Toonladder, is de winnaar van 2016 geworden: Noëlle van Os uit groep 6. Mocht u de finale niet hebben kunnen bekijken, dan kunt u hier een indruk krijgen van de finale. Dank teeth voor onze vaste verslaggever die deze schitterende foto's gemaakt heeft.

29-02-2016
Hoogbegaafdheid
In de week van de hoogbegaafdheid vindt op woensdagavond 16 maart een informatie avond plaats vanuit Gaaf Nieuwegein. Meer over de inhoud van de avond leest u in de bijgevoegde flyer meer.

11-02-2016
Voorronde ToonTalent
Er is de afgelopen tijd druk geoefend door de talenten die op onze school rond lopen. Zoals elk jaar houden we op Zuilenstein weer de voorrondes en tot slot de grote finale: Wie gaat het ToonTalent 2016 worden?
Bent u  niet bij de uitvoering geweest, dan staan hier de foto's van de voorrondes.

11-02-2016
Poll
Geef uw mening!
Dat kan nu door op de afbeelding met de rode pijl te klikken links onder op de voorkant van de website. De stelling blijft 5 weken staan en in die tijd kunt u uw stem laten horen. Zo blijven we ook een beetje op de hoogte van elkaars mening.

11-02-2016
Sportleraar verplicht op de basisschool.
Op basisscholen moeten voortaan alleen nog afgestudeerde sportleraren gymles geven.. Een Kamermeerderheid zou achter het voorstel staan. Het Kamerlid Rudmer Heerema, dat het voorstel heeft ingediend, zei in het NOS Radio 1 Journaal dat er twee redenen zijn om een sportleraar op de basisschool verplicht te stellen: "De kans voor kinderen op een goed en sportief leven wordt veel groter en het heeft ook een gunstig effect op vakken als lezen en rekenen."
Er zou geen extra geld nodig zijn voor de sportleraren. "Als een groepsleerkracht weggaat, zou je een paar van die uren aan een sportleraar kunnen geven."

Keuzevrijheid directeuren
De PO-raad, die basisscholen vertegenwoordigt, ziet liever dat directeuren zelf keuzevrijheid houden, omdat het aanstellen van een sportdocent ten koste kan gaan van een reguliere docent, waardoor klassen groter zouden kunnen worden. "Er is geen geld om meer leerkrachten aan te nemen", zegt een woordvoerder in het AD. Staatssecretaris Dekker (Onderwijs) noemt het "een mooie ambitie" om toe te werken naar vakdocenten gym op elke basisschool.
 
11-02-2016
Leerlingen leren beter door slimme tablets.
Reken- en taalonderwijs op basisscholen is gebaat bij de inzet van 'slimme' tablets. Deze tablets gebruiken software die zich aanpast aan het niveau van de leerlingen. Dit blijkt uit onderzoeken van de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit Twente onder ruim 2.500 leerlingen. Dat meldt Kennisnet, de publieke organisatie voor onderwijs en ict.
De software laat leerlingen meteen weten of het antwoord goed of fout is. Na een goed antwoord krijgt de leerling een moeilijkere nieuwe vraag. Een leerling die een fout antwoord geeft, krijgt een minder moeilijke vraag. Daardoor blijken leerlingen meer en sneller te leren dan bij onderwijs zonder de slimme tablets. De leraar krijgt een elektronisch overzicht van de prestaties en kan zijn lessen daarop aanpassen.
Wij gebruiken de tablets van Snappet.

"Elke leraar wil zijn leerlingen op hun eigen niveau lesgeven. Maar met meer dan twintig leerlingen in de klas is dat fysiek onmogelijk. We weten nu dat het met dit soort adaptieve onderwijstechnologie wel kan", aldus Kennisnet.

17-12-2015
EED
Ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) valt sinds 1 januari 2015 onder de Jeugdwet. Gemeenten zijn sindsdien verantwoordelijk om deze (enige vorm van vergoede dyslexie)zorg te organiseren en te financieren. Het gaat om de zorg voor kinderen van 7 t/m 12 jaar!
Per 1 januari 2016 gaat er een en ander veranderen. Meer informatie staat in deze bijlage of op deze website.

14-12-2015
We zijn niet van lo(n)tje getikt
Oud en nieuw is een tijd van gezelligheid en feest. Van de gemeente mag iedereen een feestje bouwen, maar men moet zich wel aan de regels houden. Zo niet, dan wordt er hard en zonder aarzelen opgetreden. Ook dit jaar vindt de campagne 'We zijn niet van lo(n)tje getikt' plaats, met als doel de jaarwisseling veilig en normaal te laten verlopen. De campagne is een samenwerkingsverband tussen de gemeente, brandweer, scholen en de politie.
Het hele artikel is hier te lezen. Of kijk op: www.nieuwegein.nl/oudennieuw

10-12-2015

Jouwzoekmachine.nl
Het Amsterdamse bedrijf WizeNoze lanceerde recent een zoekmachine die kinderen (6-15 jaar) leeftijdsspecifieke informatie aanbiedt. Jouwzoekmachine.nl is de eerste zoekmachine ter wereld die rekening houdt met het leesniveau van de gebruiker. Kinderen kunnen nu in hun eigen taal en op hun eigen niveau leren hoe iets in elkaar zit. De zoekmachine is gratis beschikbaar voor alle scholen. Zo maakt WizeNoze samen met de scholen het internet veiliger voor kinderen, maar vooral ook geschikter.

16-11-12015
SURFspot wordt Schoolspot!
Schoolspot is de nieuwe naam voor SURFspot!
Schoolspot is voor het basisonderwijs de nieuwe naam voor SURFspot.nl. De webwinkel, voorheen gedeeld met het hoger onderwijs, is vanaf nu helemaal gericht op ouders van leerlingen en medewerkers in het basis- en speciaalonderwijs. Tegen gereduceerd tarief kunt u daar onder andere reguliere software aanschaffen. Voor de website klikt u u hier.

26-10-2015
Gynzy

Op school gebruiken we soms het programma Gynzy om bepaalde onderwerpen uit te leggen. We hebben daar een licentie voor. Op dit moment kunnen leerlingen zonder inloggegevens zelfstandig oefenen in Gynzy Kids. Van heel jong tot en met groep 8; allerlei oefeningen. Nieuwsgierig? Klik dan hier.

05-10-2015
#Raarmaarwaar
Raar maar waar is het thema van de Kinderboekenweek 2015. Officieel begint de KBW pas op woensdag, maar wij zijn al voorzichtig gestart. 
De 61e Kinderboekenweek vindt in Nederland plaats van 7 tot en met 18 oktober 2015. Het thema is Raar, maar waar! Natuur, wetenschap en techniek staan centraal.Elk kind wil op onderzoek uitgaan en wil weten hoe de wereld in elkaar zit. Zie hier voor meer informatie.

28-09-2015
Groep Z8 op TV
We kunnen het ons bijna niet voorstellen, maar afgelopen week was het de week tegen pesten. In het kader daarvan speelde groep Z8 het kwaliteitenspel. Juf Carlijn bedacht dat je ook een kwaliteitenschrift samen met de kinderen kon maken. Het jeugdjournaal pikte ons twitterbericht op en heeft daarvan een verslag gemaakt. Uitzending gemist? Kijk dan maar eens hier.

24-09-2015

Jaarkalender Zuilenstein
De nieuwe jaarkalender 2015- 2016 staat op de site: Home>informatie>kalender>Zuilenstein

15-09-2015
FC Utrecht
In het kader van een Gezonde Leefstijl hebben 2 spelers van Jong FC Utrecht de groepen 5 en 6 op Zuilenstein bezocht. Ook de clubmascotte van de Junior Tigers kwam vanmiddag mee. Ali Ulusoy en Patrick Joosten beantwoordden de vragen van de kinderen, buiten werd er gesport en natuurlijk mocht de handtekeningsessie niet ontbreken.
Foto's van dit 'gezonde' bezoek staan op de klassenpagina van Z6.

10-09-2015

Naschools Sportaanbod
Op dinsdag 15 september 2015 starten wij, Sport ID, weer met het naschools sportaanbod voor de leeftijdscategorie 6 - 12 jaar (groep 3 t/m 8). Deze activiteit vindt plaats in gymzaal de Triangel/ locatie Zuilenstein en zal begeleid worden door buurtsportcoaches van Sport ID in samenwerking met een trainster van gymnastiek vereniging Moveo. De deelnemers van de omliggende scholen zijn vanaf 15:30 uur tot 16:30 uur hartelijk welkom in de gymzaal om mee te doen. Lees meer.

19-08-2015
Welkom terug
Wat gaat dat toch hard, de 6 weken zomervakantie zijn al bijna weer om. Aanstaande maandag gaan de deuren om 8.30 uur voor de kinderen en ouders weer open. We hebben zin om te beginnen! De pagina's van de groepen zijn helemaal leeg en worden in de loop van de tijd gevuld met allerlei artikelen, foto's en evt. filmpjes. Zo krijgt u een beetje een indruk hoe de kinderen de dag op school door brengen.

09-07-2015
Een hele prettige vakantie

Wij wensen alle kinderen, ouders, oma's en opa's een hele fijne vakantie. En we zien elkaar weer gezond en wel de eerste schooldag 24 caugustus 2015.

08-07-2015
3.900.000 oefeningen
Wist u dat er met de tablets in Nederland door 76.518 leerlingen onder begeleiding van 6874 leerkrachten op 1023 scholen 3,9 miljoen oefeningen per dag gemaakt worden?

29-06-2015
Werken met tablets
Bij de studiedag van de PO raad die vorige maand plaats vond, is het filmpje gebruikt dat in groep 5 van de Toonladder/ Zuilenstein is opgenomen. Ook graag dit filmpje zien? Scroll dan naar de onderzijde van deze pagina.

De PO-Raad vertegenwoordigt de sector primair onderwijs. De aangesloten besturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs vormen een representatieve afspiegeling van het primair onderwijs.